جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:137
   Page:1 Of 12
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9783662637104
   کد کالا: 110588

   Braun-Falco´s Dermatology (Springer Reference Medizin) 2-Volume

   2022 - 4th

   قیمت به تـومان:
   2,800,000 3,500,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 9th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  3. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 12th

   قیمت به تـومان:
   1,600,000 2,000,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2024 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   960,000 1,200,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 4th

   قیمت به تـومان:
   2,800,000 3,500,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781840761108
   کد کالا: 105663

   A Colour Handbook Dermatology

   2010 - 2th

   قیمت به تـومان:
   300,000 375,000

  8. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781138894228
   کد کالا: 110330

   Acne Scars: Classification and Treatment

   2019 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  11. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781138505711
   کد کالا: 110382

   Aesthetic Facial Anatomy Essentials for Injections

   2020 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2021 - 1st

   قیمت به تـومان:
   1,000,000 1,250,000