جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:47
   Page:1 Of 4
  1. کتاب 20 % تخفیف

   2017 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2011 - 1st

   قیمت به تـومان:
   160,000 200,000

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780128016480
   کد کالا: 109313

   Atlas of Urologic Surgery-Hinman`s

   2018 - 4th

   قیمت به تـومان:
   1,000,000 1,250,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2012 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   160,000 200,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2019 - 4th

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 11th

   قیمت به تـومان:
   960,000 1,200,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781482214628
   کد کالا: 109326

   Clinical Pediatric Nephrology

   2017 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   1,120,000 1,400,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 5th

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323479097
   کد کالا: 109748

   Comprehensive Clinical Nephrology

   2019 - 6th

   قیمت به تـومان:
   1,400,000 1,750,000

  10. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323825924
   کد کالا: 110591

   Comprehensive Clinical Nephrology

   2023 - 7th

   قیمت به تـومان:
   1,800,000 2,250,000

  11. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323449427
   کد کالا: 109677

   Critical Care Nephrology-2Vol

   2019 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   1,600,000 2,000,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   880,000 1,100,000