جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:133
   Page:1 Of 12
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323776844
   کد کالا: 110580

   Clinical Gynecologic Oncology DiSaia and Creasman

   2023 - 10th

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  3. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  4. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781498729062
   کد کالا: 109714

   An Atlas of Gynecologic Oncology: Investigation and Surgery

   2018 - 4th

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   1,400,000 1,750,000

  6. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781620700440
   کد کالا: 108604

   Atlas of Gynecologic Cytopathology: with Histopathologic Correlations

   2016 - 1st

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  7. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 4th

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 1st

   قیمت به تـومان:
   520,000 650,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 4th

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2021 - 5th

   قیمت به تـومان:
   3,000,000 3,750,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   440,000 550,000

  12. کتاب 40 % تخفیف

   2012 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   240,000 400,000