جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:52
   Page:1 Of 5
  1. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 7th

   قیمت به تـومان:
   2,200,000 2,750,000

  2. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781840760682
   کد کالا: 105907

   A Colour Handbook Gastroenterology

   2011 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   144,000 180,000

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781437719093
   کد کالا: 106402

   Atlas of Clinical Gastrointestinal Endoscopy

   2012 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   240,000 300,000

  4. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781405157216
   کد کالا: 105905

   Atlas of Endoscopic Ultrasonography

   2012 - 1st

   قیمت به تـومان:
   144,000 180,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  7. کتاب 20 % تخفیف

   2016 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   1,120,000 1,400,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2015 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  9. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781437715293
   کد کالا: 104436

   Clinical Gastrointestinal Endoscopy

   2012 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   320,000 400,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2016 - 1st

   قیمت به تـومان:
   520,000 650,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2016 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   640,000 800,000