جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:118
   Page:1 Of 10
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781264269204
   کد کالا: 110526

   Manual of Hematology Williams

   2022 - 10th

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000

  2. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 6th

   قیمت به تـومان:
   0 0

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323476744
   کد کالا: 109956

   Abeloff`s Clinical Oncology - 2Vol

   2020 - 6th

   قیمت به تـومان:
   2,200,000 2,750,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 8th

   قیمت به تـومان:
   1,120,000 1,400,000

  5. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781605476148
   کد کالا: 109611

   Atlas of Clinical Hematology Wintrobe`s

   2018 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000

  6. کتاب 20 % تخفیف

   2022 - 4th

   قیمت به تـومان:
   880,000 1,100,000

  7. کتاب 0 % تخفیف

   2021 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   0 0

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2014 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2012 - 1st

   قیمت به تـومان:
   320,000 400,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   440,000 550,000

  11. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780071745208
   کد کالا: 107995

   Basic Science of Oncology

   2013 - 5th

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 2nd

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000