جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:51
   Page:1 Of 5
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323790185
   کد کالا: 110523

   Basic Pathology Robbins & Kumar

   2023 - 11th

   قیمت به تـومان:
   880,000 1,100,000

  2. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323776844
   کد کالا: 110580

   Clinical Gynecologic Oncology DiSaia and Creasman

   2023 - 10th

   قیمت به تـومان:
   800,000 1,000,000

  3. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 9th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 12th

   قیمت به تـومان:
   1,600,000 2,000,000

  6. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781260469943
   کد کالا: 110575

   illustrated biochemistry harper`s

   2023 - 32nd

   قیمت به تـومان:
   960,000 1,200,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323847902
   کد کالا: 110587

   Physiology Berne & Levy

   2023 - 8th

   قیمت به تـومان:
   1,120,000 1,400,000

  8. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781264264520
   کد کالا: 110571

   Principles of Neurology 2Vol Adams and Victor`s

   2023 - 12th

   قیمت به تـومان:
   1,800,000 2,250,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 7th

   قیمت به تـومان:
   2,200,000 2,750,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 10th

   قیمت به تـومان:
   3,200,000 4,000,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000

  12. کتاب 20 % تخفیف

   2023 - 17th

   قیمت به تـومان:
   720,000 900,000