جستجوی پیشرفته
 1. پزشکی ، پیراپزشکی ، مامایی ، پرستاری ، دندانپزشکی ، بهداشت
  1. نمایش :
  2. مرتب سازی :
  3. All:142
   Page:1 Of 12
  1. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323932660
   کد کالا: 110639

   Neonatal-Perinatal Medicine, 2-Volume Fanaroff

   2025 - 12th

   قیمت به تـومان:
   2,400,000 3,000,000

  2. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781610025645
   کد کالا: 110489

   Pediatric Antimicrobial Therapy Nelson’s

   2022 -

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  3. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781259588594
   کد کالا: 109712

   Pediatrics -4VOl Rudolph`s

   2018 - 23rd

   قیمت به تـومان:
   3,200,000 4,000,000

  4. کتاب 20 % تخفیف

   2020 - 4th

   قیمت به تـومان:
   2,800,000 3,500,000

  5. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 5th

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  6. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323549400
   کد کالا: 110050

   Ashcraft`s Pediatric Surgery

   2019 - 7th

   قیمت به تـومان:
   1,280,000 1,600,000

  7. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9780323761772
   کد کالا: 110329

   Assisted Ventilation of the Neonate Goldsmith’s

   2022 - 7th

   قیمت به تـومان:
   600,000 750,000

  8. کتاب 20 % تخفیف

   2019 - 3rd

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  9. کتاب 20 % تخفیف

   2018 - 7th

   قیمت به تـومان:
   1,200,000 1,500,000

  10. کتاب 20 % تخفیف

   2010 - 1st

   قیمت به تـومان:
   480,000 600,000

  11. کتاب 20 % تخفیف

   2013 - 1st

   قیمت به تـومان:
   400,000 500,000

  12. کتاب 20 % تخفیف
   شابک: 9781451144109
   کد کالا: 107322

   Atlas of Procedures in Neonatology

   2013 - 5th

   قیمت به تـومان:
   440,000 550,000